Human Resource
 
Medarbejderne er den vigtigste ressource i en organisation, og der er store værdier at hente ved at få medarbejderne til at fungere endnu bedre som et team med et stærkere engagement til at yde en stor indsats.
 
Medarbejdernes styrkede motivation og fælles holdning kan være afgørende for at sikre organisationen eller virksomheden en større indtjening med ny vækst og en stærkere markedsandel. Når medarbejderne tager ansvar og kender værdierne af deres engagement, er organisationen eller virksomheden langt bedre rustet til at klare de fremtidige udfordringer.
 
Team Thors kurser tager udgangspunkt i den enkelte deltagers kvalifikationer og værdier – og få dem aktiveret og synliggjort. Deltagerne skal med deres forskellige personligheder opleve en værdi, der gør en forskel og styrker bidraget til en stærkere gruppe.
 
Et stærkere engagement og en større bevidsthed om de personlige styrker kommer ikke bare teamet, organisationen eller virksomheden til gode. Kvalifikationerne og rollerne får også en positiv afsmitning på familie- og fritidslivet. Samlet set er ”det hele menneske” en ekstra værdi for alle.
 
 
Kurserne fokuserer på den svære kunst at samarbejde og kommunikerer sammen. Deltagerne får redskaber til aktivt at forholde sig til hinanden, til arbejdsprocessen og til de problemer, der kan opstå, når mennesker skal arbejde sammen. Deltagerne får værktøjer til aktivt at bearbejde og forholde sig konstruktivt til konflikter og de vanskelige faser, som er forbundet med at arbejde i en gruppe.
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk