Teambuilding / Teamforståelse
 
Samarbejde og kommunikation
Medarbejderudvikling
Psykisk arbejdsmiljø
Selvstyrende produktionsgrupper
Stærke-svage sider
Outdooraktiviteter
Forandringer

I alle virksomheder, hvor medarbejderne er i direkte kontakt med hinanden, vil miljøet være præget af forskelligheder. Vi ved fra egen hverdagserfaring, at vi er forskellige, opfatter forskelligt og tager beslutnin­ger på forskelligt grundlag. Det er vores påstand, at disse forskelligheder er sunde for virksomheden. Dog kun hvis vi har forstået, hvordan medarbejdernes og ikke mindst vores egen forskellighed kommer til udtryk, og hvordan forskellighederne udnyttes hensigtsmæssigt. Det er det, der ligger i udtrykket teamforståelse. Teamforståelsen smitter med det samme af på andre områder i virk­somheden. De vigtigste områder er samarbejde og kommunikation. Hvis vi har viden om konkrete værdifulde handlingsmønstre, så er det oplagt at bruge dem, hvor de gør størst gavn for virksomheden og ikke mindst for medarbejderne selv. Det letter samarbejdet, når medarbejderne gør det, de er gode til!

Hvordan kommunikerer vi?
Oplever vi, at medarbejdere ikke kan kom­munikere, at de ganske enkelt ikke forstår hinanden?

Hvis vi kan genkende bestemte mønstre, som går igen ved god og dårlig kommunikation, så kan vi også lære at styre processen, der hvor den går skævt. Det handler grundlæggende om bevidsthed og om de processer, vi er inddraget i, når vi er sammen med andre mennesker, og disse processer er det faktisk muligt at beherske. Fordelen ved bevidsthed om os selv og andre er, at vi får nemmere ved at arbejde i, hvad vi i dag kalder selvstyrende grupper. Vel at mærke, hvis vi accepterer forskellighederne. Så i processen arbejder vi naturligvis også med grundlæggende hold­ningsspørgsmål! Men det er utvivlsomt et fremskridt og en berigelse for enhver virksomhed at have medarbejdere, som kender hinandens stærke og svage sider og ikke mindst forstår at bruge forskellighederne mest hensigtsmæssigt. Og netop det at blive anerkendt for det man er god til, det, at man i et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø er i stand til at uddelegere ansvar, er også hjørnestenen i et godt og frugtbart psykisk arbejdsmiljø.

Hele processen omkring øget indsigt i styrker og begrænsninger er samtidig koden for også at blive bedre til at takle forandringer.

Hvordan genkender vi de stærke og svage sider? Til det formål er vores outdoorøvelser oplagte. Via en lang række forskellige øvelser i naturen oplever medarbejderen, hvordan han/hun reagerer forskel­ligt i forskellige situationer i forhold til de nære medarbejdere. Fordelen ved at bruge naturen er, at vi er langt væk fra den daglige rutine, som kan sløre forholdene. Det er aldeles oplagt, at vi under evalueringerne sammenligner med de dagligdags forhold, og genkendeligheden er endog meget klar! Den normale procedure er, at vi i samarbejde med virksomheden tilret­telægger en 2-3 dages tur, som er sammensat efter medarbejdernes behov. Udfordringer under turen er tilpasset gruppen, og turenes for­mål er genkendelse og styrkelse i gruppen.
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk