Estimate
 

Team Thor er certificerede i E-stimate, hvor der er mange muligheder.
E-stimate dækker 5 områder.


Adfærdsprofil til rekruttering, coaching og personlig udvikling
Adfærdsprofilen er et psykologisk baseret personprofilværktøj. Det teoretiske afsæt er Adlers personlighedsmodel, justeret ift. nyere teorier om de grundlæggende menneskelige drivkræfter.


Styrkeprofil et dialogværktøj til styrkebaseret udvikling
Styrkeprofilen er et værktøj til personlig udvikling baseret på positiv psykologi. Profilen er baseret på forskningen omkring positiv psykologi, og de 24 styrker, som der arbejdes med i VIA Strengths.


Analyzer til målinger og analyser
Analyzer er et webbaseret værktøj til at gennemføre medarbejder-tilfredshedsmålinger, kundeanalyser, effektmålinger, APV mv..

 
FemFaktorprofil til personprofil når dybere indsigt ønskes
Det har i lang tid været et mål for psykologien at finde en model, som kunne beskrive de vigtigste elementer i menneskets personlighed. Den mest respekterede model i den forskningsbaserede psykologi er Fem Faktor Modellen (FFM) – også kaldet ”Big Five”.


Compass360 til bedre resultater, indsigt og udvikling
Compass360 anvendes til at give en fokusperson feedback fra personer med forskellig relation til fokuspersonen, og samle dette i en overskuelig og effektiv rapport.

 

Læs mere om E-stimate’s profilværktøjer på deres hjemmeside.

Eller kontakt os på mail: kontakt@team-thor.dk eller på telefon 4089 0649 . 
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk