Modul 8 - To dages seminar

2-dages seminaret vil eksempelvis starte med et foredrag om samfundets udvikling fra landbrugssamfund til informations- og vidensamfund. Der sættes fokus på teknologiens hastige udvikling og betydningen for os mennesker. Hvad betyder udviklingen i dagligdagen for os som medarbejdere, kolleger og ledere?

Vi vil repetere vigtige omdrejningspunkter fra forløbet indtil nu. Herefter vil vi arbejde med egentlig teambuilding/teamforståelse i praksis, hvilket vil sige øvelser med efterfølgende feedback og evaluering. Dette arbejde vil finde sted såvel indendørs som udendørs.

Men to-dages seminaret har også den vigtige funktion, at det skal give deltagerne en fælles oplevelse og en fælles referenceramme, de kan bruge i lang tid.

Dag to på seminaret skal bruges til evaluering af øvelserne/indsatsen fra dagen før, samt de første spæde diskussioner om hvordan vores nyindvundne erfaringer kan implementeres i dagligdagen.

Der er her en naturlig overgang til et procesarbejde omkring “Vær diernes” indføring i dagligdagen, evt. gennem et “fremtidsværksted”. Vi skal ind og se på mulige ind satsområder.

Slutteligt skal arbejdet gøres helt konkret omkring, hvordan og hvad er det så, vi gør, når vi er kommet hjem igen. Hvordan skal vi arbejde. Herunder husets teams m.v.


Herunder målformuleringer.
Der laves konkrete aftaler.
 

Tid: 1,5 - 2 dage

  
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk