Modul 6 - Trivsel og virksomhedsanalyse

For bedre at kunne forstå hvor, og på hvilke områder medarbejderne giver deres virksomhed lave karakterer m.h.t. arbejdsmiljøet, herunder samarbejdet, kompetence for deling, informationsformidling, gensidig respekt, rummelighed, ansvar m.v. foreslår vi, at med arbejderne udfylder et spørgeskema, hvor de skal give en karakter fra 1-10 på eksempelvis ovenstående fokuspunkter.

Intentionen er, at vi via forløbet skal sætte fokus på de områder, der får lave karakterer i et forsøg på at højne disse karakterer. Så fokus på trivselsparameterne er altså ikke personorienteret men emneorienteret.

Skemaerne udleveres sammen med MBTI’en og resultatet vil foreligge på modul 4

Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk