Ledertræning
 
Team Thor har nu i næsten 10 år arbejdet inden for ledertræning og har en voksende kundekreds såvel in­den for de kommunale forvaltninger som inden for en række private virksomheder. I næsten 7 år har vi været K.L.’s uddannelsesafdelings sparringspartner på de obligatoriske leder-træningskurser på Den Kommunale Højskole i Grenaa på outdoor­delen. Denne del afholdes normalt i Mols Bjerge og tidligere i Silkeborg­skovene. Mange kommunale ledere kender os fra disse kurser.

Det teoretiske grundlag deler vi med K.L., nemlig Carl Gustaf Jungs psykologiske typologier. Disse teorier om adfærdspsykologi giver på en enkel og ubesværet måde en fælles forståelsesramme og et fælles “sprog” om netop samarbejde og kommunikation.

Alle vore instruktører er uddannet i værktøjet M.B.T.I. (Myers-Briggs Type Indikator). Udvikling af og især indførelse (implementering) af vær­dier og normer er en anden vigtig faktor for et godt samarbejde.

 
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk