Modul 2 - Om kommunikation
 
Modul 2 – Om kommunikation
Som en videreudbygning af modul 1 vil vi gerne sætte speciel fokus på kommunikationen. En væsentlig forudsætning for, at vi forstår hinanden er, at vi taler samme sprog. Samme sprog er ikke blot, at vi taler dansk, men skal nærmere forstås på den måde, at vi taler på samme frekvens.

Hvis vi ikke taler på helt samme frekvens, er det vigtigt, at vi forstår hvorfor. Det er den ene – ste chance for at opnå gensidig respekt.

Vi vil arbejde med assertion, transaktionsanalyse, kommunikationsøvelser m.v.

Der vil blive brugt tavleundervisning, øvelser, video, gr. snak m.v.

Tid: 3-4 timer
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk