Klippekortet
 
Udviklingsforløb for selvstyrende Team Klippekortet

Målgruppe

I er:
  • En ny direktion eller chefgruppe, som har behov for at sætte rammerne for det fremtidige samspil
 
  • En direktions eller chefgruppe som vil sætte fokus på at revitalisere det gode samspil i direk-tionen/chefgruppen.
 
  • En ledergruppe i et nyetableret jobcenter
 
I vil gerne afsætte 2-3 dage til et seminar, som foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske outdoor-øvelser og direktionens-/chefgruppens konkrete analyser og beslutninger.

Indholds Seminaret tilrettelægges ud fra direktionens/chefgruppens konkrete behov. Modellen nedenfor viser forslag til moduler, der kan indgå i seminaret.
Teamudviklingsforløb
 
Beskrivelse af delelementerne i Klippekort-modellen

1:  Opstartsmøde for alle, hvor vi fortæller medarbejderne om forløbet og forholder os til eventuelle frustrationer, spørgsmål, modstand og glædesudbrud!
 
 
2:   En halv kursusdag samlet, hvor de enkelte team definerer deres værdier, spille-regler osv. Hvad mener teamet med eksempelvis ”motivation”? Hvordan udmøntes det i hverdagen, hvordan kender de det, osv.?
 
3:  En halv kursusdag samlet, hvor teamene arbejder videre med deres værdier efter at have haft tid til at tygge lidt på dem.
 
4:   Fem proces støtte sessioner til hvert team – i alt 10 i hele forløbet. Fem af disse vil være 5 værdiklip, som skal bruges til at massere hver værdi grundigt ind i dagligdagen, at formulere teamindsatsområder, handle på dem og følge op på dem. Med andre ord, at virkeliggøre de enkelte teamværdier. De sidste 5 klip vil være friklip, hvor dagsorden fastsættes af hvert team for hvert klip. Eksempler på temaer kunne være: Konflikthåndtering, både i forhold til kolleger og evt. brugere; indbyrdes ansvarsfordeling; hvordan øges kvaliteten af samarbejdet i teamet; eller yderligere arbejde med én eller flere værdier.
 
5:  Teamobservation midtvejs i forløbet, hvor en konsulent følger teamet i det daglige arbejde, til personalemøder eller lignende. Konsulenten holder herefter et møde med teamet, hvor observationspunkterne bliver gennemgået.
 
6:  Som D.
 
Evaluering, som udover generel feedback, opsamling og perspektivering kunne være en fælles teambuildingtur/oplevelsestur eller et socialt arrangement.
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk