Modul 3 - MBTI

MBTI (Myers-Briggs typeindikator) bygger på Carl Gustaf Jungs psykologiske typologier og er et fantastisk stykke værktøj til bedre forståelse af menneskelig forskellighed. Dette er en absolut nødvendighed for gensidig accept, hvilket igen er en forudsætning for, at vi kan og vil bruge hinandens stærke sider og respektere hinandens svage sider. Dette er ganske enkelt grundlaget for godt samarbejde.

Der vil naturligvis blive udleveret mere informations materiale om MBTI’en samt tilbagemeldinger til den enkelte deltager. Det er vigtigt allerede her at fastslå, at MBTI’en ikke er en intelligenstest eller en test, der viser noget om evner, men udelukkende fortæller noget om vores adfærd og foretrukne arbejdsmetoder i for skellige situa tioner. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet men blot forskellighed.

Af hensyn til den røde tråd i arrangementet, helhedsopfattelsen og evaluerings-mulighederne vil vi foreslå, at vi i god tid inden MBTI-dagen (modul 4) gennemfører MBTI’en, ved at vi fremsender materialet til hver enkelt med instrukser eller udleverer det på modul 2. Det returneres til os, og vi har så tilbagemeldingerne med til modul 4.
 
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk