Stresshåndtering

Trivsel og personlig udvikling er nøgleord for en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Samtidig er stress en stadig stigende fare, når medarbejderne skal få en travl hverdag til at fungere. Det gælder ikke kun arbejdslivet.


Team Thor tilbyder en komplet stresshåndterings- og trivselsløsning
Vi kan lave en analyse af den enkelte medarbejders trivsel og måde at håndtere en travl periode på. Vi tilbyder også en analyse af medarbejderens følelsesmæssige intelligens. Forskning viser, at følelses-mæssige intelligens er en af de faktorer, der har størst betydning for succes i arbejdslivet – upåagtet af IQ, hårdt arbejde, erfaring eller netværk.

På det overordnede plan tilbyder Team Thor trivselsanalyser af hele organisationen. Analyserne giver ledelsen et præcist og overskueligt billede af organisationens tilstand her og nu. De overordnede analyser kan naturligvis kobles sammen med de individuelle analyser af de enkelte medarbejdere.

Vi har mange års erfaring med HR-værktøjer og kan altid sammensætte et forløb, der passer til den enkeltes behov.

Vores tilbud rummer også meget fleksible ordninger i form af klippekort-løsninger. Organisationen køber det antal klip, der er brug for, og ind-holdet af hvert klip tilrettelægges efter behov.

Efter en turbulent tid for den offentlige sektor med store organisations-ændringer, sammenlægninger og fusioner handler det om at få den nye hverdag med nye medarbejdere til at fungere. Når den er på plads, opstår der ofte et behov for at få medarbejderne til at arbejdere tættere og mere effektivt sammen.


Team Thor tilbyder både fyraftensmøder og forløb over flere dage
Vi har udviklet forløb, der tager udgangspunkt i det faktum, at mennesker er unikke og den styrke, der ligger i forskelligheden. I en kombination af teori og praksis får den enkelte et godt billede af egne og teamets styrker 
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk