Modul 9 - Opfølgning heldag

Efter en passende periode mødes hele gruppen til en opfølgnings dag.

Vi evaluerer på forløbet og ser på, om de indgåede aftaler er blevet holdt. Der skal arbejdes med værdiimplementering og evt. træning. Hvis de ikke er, hvorfor så ikke? Hvor skal der korrigeres?

Hvis de er blevet overholdt, har det så givet resultater? Der laves evt. nye aftaler. Vi giver lidt mere inspiration og motivation.

 
Tid: 1 dag

Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk