Lær at håndtere stress

Tab ikke en dygtig medarbejder på gulvet
Team Thor er certificerede i værktøjet Discover til stresshåndtering og tilbyder foredrag om stress på fyraftensmøder og kursus for medarbejdere
i stress-håndtering.

 

Fyraftensmøde
2 – 3 timers foredrag.


Kursus: 1½ dag

  • Bring sygedagene ned.
  • Tab ikke en dygtig medarbejder på gulvet.
  • Skab et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Afdæk dine stresspåvikrninger
Undersøg dine nye muligheder for at håndtere stress og forøg tilfredsheden i dit personlige liv – arbejdsliv – parliv – familieliv.


Skab en udviklingsplan til at nå dine mål
Stress er i dag den enkeltfaktor, der koster flest sygedage, og i en tid, hvor der i forvejen er mangel på arbejdskraft bliver minimering af sygedage et vigtigt konkurrence parameter.


Stress er invaliderende
Stress tager lang tid at komme over (det tidsrum, man har været påvirket af stress, er lig med den tid, det tager at komme sig).

I gennemsnit er det sådan, at to tilfælde af kraftig stress på 5 år er ens-betydende med et permanent farvel til arbejdsmarkedet.

Med den korrekte stresshåndtering og de rigtige redskaber kan syge-fraværet minimeres kraftigt. Der er eksempler på virksomheder der har mindsket deres sygefravær med op til 75 % ved brug af korrekt stresshåndtering.

Med Team Thors stresshåndteringsværktøj tager man fat på det hele
men-neske og fokuserer altså ikke bare på arbejdsrelateret stress, men diag-nosticerer på arbejdsliv, personligt liv, parliv og familieliv. Med dette værktøj får man et fyldestgørende billede af ”stresssituationen” og kan efterfølgende effektivt sætte ind der, hvor det er galt. 
Team-Thor | Præstevænget 40 | 7400 Herning | Tlf.: 4089 0649 | kontakt@team-thor.dk